Zakres usług


  • Wznowienia granic
  • Rozgraniczenia, podziały nieruchomości
  • Mapy do celów projektowych
  • Wytyczenia obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu
  • Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu
  • Geodezyjna obsługa inwestycji
  • Pomiary objętości mas ziemnych
  • Zakładanie, modernizacja oraz aktualizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali
  • Pomiary specjalne, w tym wykrywanie obiektów, urządzeń oraz infrastruktury podziemnej
  • Kartowanie oraz przygotowanie plików wsadowych do SIP Geo-Info 6 i 7 Mapa (*.giv, *.tng, *.shp, *.gml)