Mapy do celów projektowych


  • Co to jest mapa do celów projektowych?

Jest to opracowanie geodezyjne i kartograficzne do celów projektowych obejmujące przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego. (Dz.U.1995.25.133, rozdział 2)

 Czyli prościej mówiąc jest to mapa, na której geodeta, po uprzednim pomiarze, umieszcza informacje o aktualnym, faktycznym zagospodarowaniu danego obszaru tj. o budynkach, schodach, itp. innych obiektach kubaturowych, istotnych dla inwestora.

  • Kiedy i komu jest potrzebna taka mapa?

Mapa do celów projektowych jest potrzebna każdemu inwestorowi podczas procesu projektowania konkretnej inwestycji budowlanej.

Informacje zawarte na takiej mapie są niezbędne do prawidłowego zaprojektowania danej inwestycji, np. budowy domu, przyłącza, mostu, sieci wodociągowej, drogi, przejścia podziemnego itp.

  • Czas wykonania mapy.

Czas wykonania mapy do celów projektowych zależy od rodzaju i obszaru projektowanej inwestycji. W przypadku małych opracowań (np. pod budowę domu jednorodzinnego) czas potrzebny na wykonanie takiego opracowania wynosi ok. 4 – 5 tygodni.